Uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W czwartek, 8 listopada, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Artura Nazimka, który całe obrady prowadził. W obecności Burmistrza gminy oraz większości radnych „dorosłej” Rady Miejskiej, młodzi rozpoczęli swoją pracę w nowej kadencji. Po złożeniu ślubowania i odebraniu okolicznościowych dyplomów członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrali prezydium, czyli przewodniczącego i jego zastępcę.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została Karolina Kozakiewicz. Podczas wybierania zastępcy przewodniczącej młodzi musieli dokonać wyboru spośród dwóch kandydatów. W tajnym głosowaniu Patryk Kończak uzyskał więcej głosów niż Krystian Masny i został zastępcą przewodniczącej.

Całość obrad protokołowała pracownica urzędu miejskiego, ale kolejne sesje będą obsługiwane już przez samych radnych.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej:

  • Karolina Kozakiewicz – przewodnicząca MRM
  • Patryk Kończak – zastępca przewodniczącej MRM
  • Nicole Adamczyk
  • Bartosz Czerwonka
  • Krystian Masny
  • Paulina Powązka
  • Patrycja Sydor

Radnym życzymy wytrwałości i zapału do pracy. Początek mają obiecujący – już w kolejny czwartek ustalili kolejną sesję MRM. Opiekunem MRM w dalszym ciągu będzie Sebastian Grajaszek.