Szkolenie radnych MRM

W sobotę (17 listopada) we Wrocławiu odbyło się szkolenie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tematem szkolenia było „Metody badania potrzeb młodzieży”. Młodzi uczyli się w jaki sposób skutecznie uzyskać informację od swoich rówieśników. Zajęcia poprowadziła pani Anna Skocz, znana młodzieży ze stowarzyszenia Semper Avanti. Tradycyjnie już, wszystkim odpowiadała formuła zajęć (warsztaty, praca w podgrupach) i każdy z uczestników podkreślał zadowolenie ze zdobytej wiedzy.

Po części oficjalnej nastąpiła część integracyjna, w czasie której młodzież mogła się dobrze poznać. Wspólna zabawa była też okazją do lepszego poznania siebie. Wyjazd, który odbywał się pod opieką opiekuna MRM – pana Sebastiana Grajaszka, można uznać za pożyteczny i pomimo zmęczenia wszyscy byli z niego zadowoleni.

Trzeba mieć nadzieję, że wspólny wyjazd do Wrocławia napełnił zapałem umysły młodych radnych i przez całą kadencję będziemy obserwowali jego pozytywne efekty.