Kolejny międzynarodowy projekt z naszym udziałem!!!

Stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia dba o aktywność młodych ludzi z terenu Dolnego Śląska. Współpraca Młodzieżowej Rady Miejskiej z Jaworzyny Śląskiej z tą grupą zaowocowała już nie raz udziałem w różnego typu projektach. Tym razem projekt jest wyjątkowo atrakcyjny ze względu na miejsce, w którym się będzie odbywała jego zasadnicza część. Kurs szkoleniowy oraz wizyta studyjna odbędzie się na wyspie Bohol na Filipinach. Projekt dotyczy aktywizacji młodzieży i władz regionalnych na rzecz poprawy sytuacji młodzieży. Zaangażowanych w nim będzie po 6 młodych radnych  oraz 3 polityków regionalnych lub lokalnych z każdego z siedmiu krajów, które uczestniczą w projekcie. Wśród tej grupy jest przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej – Karolina Kozakiewicz. Jakie nadzieje wiąże z udziałem w projekcie?
– „Bardzo się cieszę z udziału w tym projekcie między innymi dlatego, że będę miała styczność z całkiem odmiennych kręgami kulturowymi. Nie bez znaczenia jest również okazja do podszkolenia języka. Liczę na to, że nawiążę nowe kontakty i zdobędę wiedzę o działaniach młodzieży w innych krajach.”

Wśród lokalnych polityków zaproszonych do udziału w konferencji znalazł się opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej – Sebastian Grajaszek. Uczestnictwo przedstawicieli Jaworzyny Śląskiej w tym międzynarodowym towarzystwie z pewnością wpłynie na promocję całej gminy, a zdobyte doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane na naszym gruncie.