Konferencja rad młodzieżowych w Nowym Gieraltowie

W trakcie ostatnich dni wakacji młodzież z Jaworzyny Śląskiej wyjechała na trzydniową konferencję do Nowego Gierałtowa. Oprócz nas w konferencji udział wzięły Młodzieżowe Rady Miejskie z Żmigrodu, Długołęki, Świebodzic, Kondratowic,  Obornik Śląskich i Jeleniej Góry. Spotkanie członków Rad miało na celu skonfrontowanie różnych punktów widzenia młodzieży na temat utworzenie Wojewódzkiego Sejmiku Młodych jak również analizy dotychczasowej działalności Rad obecnych na tym spotkaniu.
Pierwszego dnia konferencji mieliśmy zaszczyt spotkać się i porozmawiać z przedstawicielką UMWD oraz Sejmiku Wojewódzkiego, nasze wspólne krótkie, ale bardzo owocne spotkanie dotyczyło kierunków rozwoju polityki młodzieżowej w regionie. Wielką niespodzianką dla wszystkich uczestników konferencji były przygotowane  zajęcia integracyjne, które odbyły się w godzinach popołudniowych. Każdy z uczestników naszego spotkania mógł stać się na chwilę zapaśnikiem sumo, mógł również zmierzyć się ze ścianką wspinaczkową lub sprawdzić swoje zdolności współpracy w grupie w trakcie wyścigu w spodniach z trzema nogawkami. Wieczór natomiast umilił nam występ kabaretowy w wykonaniu naszych utalentowanych rówieśników, a także koncert części jedynego w swoim rodzaju zespołu Word Pick, który wzbudził wielki entuzjazm.

Kolejny dzień był równie pracowity i intensywny jak poprzedni. Przeprowadzanie konsultacji społecznych było pierwszy tematem tego dnia. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się dlaczego warto przeprowadzać konsultacje i w jaki sposób należy to robić. Podczas debaty oksfordzkiej wysłuchaliśmy argumentów „za i przeciw” tworzeniu Młodzieżowych Rad Miejskich w konfrontacji z istniejącymi organizacjami pozarządowymi. Po wysłuchani  wszystkich argumentów doszliśmy do wniosku, że każda z tych instytucji jest potrzebna i bardzo ważne jest współdziałanie miedzy nimi, w szczególności w kwestii polityki młodzieżowej. Kolejnym ważnym tematem tego dnia była temat utworzenia, organizacji i zakresu działań  Wojewódzkiego Sejmiku Młodych także propozycje zmian w ustawie o samorządzie.

Ostatniego dnia mieliśmy przyjemność spotkać się z ekspertami. Wśród nich byli: pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży oraz Sekretarz naszej gminy –  pan Tomasz Strzałkowski. Dzięki wiedzy, którą się z nami podzielili dowiedzieliśmy się o wielu istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania i działania rady młodzieżowej w gminie.

Konferencja w Nowym Gierałtowie wzbogaciła nas o wiedzę i doświadczenie, pozwoliła na skonfrontowanie wielu poglądów i myśli. Stała się również okazją do nawiązania kontaktów między poszczególnymi Radami.

Warto zaznaczyć, że grupa z Jaworzyny Śląskiej była najliczniejsza z wszystkich delegacji. Dzięki temu, że gmina włączyła się w realizację tego projektu, aż dziewiętnastu młodych ludzi mogło w ciekawy i pożyteczny sposób zakończyć wakacje. Współpraca ze stowarzyszeniem Semper Avanti kolejny raz przyniosła pozytywne efekty.

Dodaj komentarz