Pierwsze wybory…

Troszkę historii:

Na jesień 2007 roku decyzją Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej powołana została Młodzieżowa Rada Miasta.  Dorośli radni przyjęli odpowiednią uchwałę regulującą statut oraz ordynację wyborczą. Pierwsze wybory odbyły się 12 października 2007 roku.

W założeniu Młodzieżowa Rada Miasta ma być grupą młodzieży, która ma pomagać starszym przy uchwalaniu prawa jej dotyczącego. Młodzi radni mają być reprezentantami swoich środowisk, mogą inicjować działania swoich grup. Choć tak naprawdę niewielu wiedziało co będą mieli robić, jakie będą ich zadania.

W pierwszych wyborach wybrano 15 radnych w 5 okręgach wyborczych:

Gimnazjum w Jaworzynie:

 • Aldona Rędzia
 • Agata Mikołajczyk
 • Piotr Zaremba
 • Sandra Szot
 • Magdalena Araszczuk
 • Marta Gargula

Szkoła Podstawowa w Jaworzynie:

 • Agata Grobelna
 • Anna Skupniewicz
 • Tomasz Stuła

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie:

 • Krystian Kobiński

Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie:

 • Julia Przestrzelska

Samorządowy Ośrodek Kultury:

 • Emilia Lubczyńska
 • Witold Grobelny
 • Mateusz Chochołek
 • Wojciech Syntyrz

Pierwsza sesja młodzieżowego samorządu odbyła się 6 listopada 2007 roku. Obecni byli na niej pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz i pan Artur Nazimek – przewodniczący „dorosłej” Rady Miejskiej. Jednym z pierwszych ustaleń młodych radnych było wybranie spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcy.  W wyniku głosowania okazało się,  że przewodniczącą MRM została Marta Gargula. Wiceprzewodniczącymi zostali Piotr Zaremba i Aldona Rędzia.  Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa dwa lata i tyle czasu mieli nowo wybrani radni, aby wykazać się troską i działaniem w stronę dzieci i młodzieży w naszej gminie.

Dodaj komentarz