Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W poniedziałek (9 stycznia) w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta sesja MRM inaugurująca jej kolejną kadencję. Zgodnie ze znowelizowanym Statutem prowadzenie pierwszej sesji jest zaszczytnym obowiązkiem pana przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Nazimka.  W obecności panów burmistrzów Grzegorza Grzegorzewicza i Marka Zawiszy młodzi radni złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego MRM. W porządku obrad było podjęcie dwóch uchwał w sprawie powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego MRM. Do sprawnego przeprowadzenia głosowania powołano komisję skrutacyjną w osobie Bartosza Czerwonki.  W tajnym głosowaniu przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została wybrana Adriana Jajko. Do stanowiska wiceprzewodniczącego MRM kandydowały dwie osoby: Marta Adamowicz i Agata Mikołajczyk. Głosami 4:3 wybrana została Marta. Na koniec pan przewodniczący RM przekazał wiele ciepłych słów pod adresem nowych radnych i życzył wszystkim wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Na zaproszenie na poniedziałkową sesję odpowiedziała większość radnych „dorosłej” Rady Miejskiej co w dużym stopniu podniosło rangę uroczystości. Młodzi radni umówili się wstępnie na kolejną, tym razem roboczą, sesję po feriach. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie to bardzo owocna kadencja, czego autor tego tekstu życzy.

 

One Response to Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dodaj komentarz