Konferencja w Kolding

Młodzieżowa Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyła w projekcie „Having a voice, having a choice!” (Masz głos, masz wybór). Jego koordynatorem było stowarzyszenie Semper Avanti z Wrocławia, a brało udział pięć rad młodzieżowych z Dolnego Śląska. Celem projektu było „przetestowanie” kilku alternatywnych metod przeprowadzania konsultacji społecznych za pomocą fotografii, malarstwa, teatru i nowych mediów. Młodzież uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w Żmigrodzie w połowie sierpnia. Tam specjaliści uczyli jak we właściwy sposób przeprowadzać konsultacje. Kolejnym etapem było przeprowadzenie zajęć w swoich gminach. U nas warsztaty odbyły się dwukrotnie (w Gimnazjum i ośrodku kultury). Efekty projektu zostały zebrane i zaprezentowane na konferencji końcowej w Kolding (Dania). W projekcie uczestniczyło 100 osób (po 50 z Polski i z Danii). Ze strony duńskiej partnerem była szkoła artystyczno sportowa i to w niej gościliśmy w dniach 12-17 stycznia. Dla polskiej młodzieży była to doskonała okazja do tego, aby poznać nowy kraj. Początki integracji były dość ciężkie. Kłopoty z językiem, różnice w mentalności i sposobie bycia sprawiały, że można było się obawiać, czy obie strony będą umiały się porozumieć. Jednak w miarę upływu czasu i wspólnego przebywania okazywało się, że młodzież polska i duńska słucha podobnej muzyki, interesuje się tymi samymi tematami i nawet… tańczą podobnie na dyskotece. Dodatkowym atutem wyjazdu było praktyczne zastosowanie języka angielskiego w porozumiewaniu się.

W trakcie pobytu w Kolding mogliśmy zwiedzić zamek i uczestniczyć w grze „Szukanie skarbu”. Organizatorzy zapewnili nam wejście na basen oraz zorganizowali integracyjną dyskotekę. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilka godzin w Berlinie. Byliśmy w Muzeum Holocaustu oraz zobaczyliśmy Bramę Brandenburską. Nie zabrakło oczywiście czasu na zakupy w centrum handlowym. Podsumowując można śmiało powiedzieć, że wyjazd był bardzo udany i każda z piętnastu uczestniczących w nim osób (z Jaworzyny) była bardzo zadowolona, że mogła wziąć w nim udział. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie mogą się doczekać kolejnego wyjazdu.