Gmina przyjazna młodzieży

Gmina Jaworzyna Śląska przystąpiła do programu „Gmina przyjazna młodzieży”. Jego organizatorem była wrocławska fundacja Semper Avanti. Celem programu było utworzenie młodzieżowych rad miejskich w 10 gminach Dolnego Śląska. W naszej gminie zadanie było o tyle ułatwione, że u nas rada młodzieżowa istniała już wcześniej. W ramach programu:

– odbyły się szkolenia dla młodych radnych (m.in. o komunikacji interpersonalnej, dostępie do informacji publicznej)

– zorganizowano konferencję typu Open Space, gdzie młodzież i dorośli mogli przedyskutować tematy dotyczące młodzieży i zaproponować rozwiązania dla naszej gminy

– zorganizowano wyjazd integracyjny w Przesiece (25-27 czerwca). W wyjeździe uczestnicy (zarówno młodzież, jak i dorośli) brali udział w grze symulacyjnej.

– zorganizowano konferencję pod hasłem Edukacja – Dialog – Partycypacja (Sienna 30-31 sierpnia).

– zorganizowano konkurs dla młodzieżowych rad miejskich pod nazwą „Młodzież przyjazna gminie”, gdzie MRM mogły wykazać się swoimi działaniami w czasie minionego roku szkolnego

– zorganizowano konkurs dla gmin – „Gmina przyjazna młodzieży”, gdzie z kolei gminy mogły wykazać się działaniami skierowanymi w stronę młodych ludzi.

W obu konkursach zdobyliśmy trzecie miejsca, co pozwala szczycić się nam, jako gminie, tytułem Gmina przyjazna młodzieży.

Konferencja

Sama konferencja, odbywająca się w miejscowości Sienna w okolicach Kłodzka, dała szansę spotkania się i porozmawiania o sprawach młodzieżowych uczestnikom wyjazdu. A uczestnikami byli radni młodzieżowych, młodzież współpracująca z MRM, samorządowcy, burmistrzowie, pełnomocnik Marszałka województwa ds. polityki młodzieżowej, p. Jacek Pilawa – przedstawiciel komisji ds. młodzieży Sejmiku Wojewódzkiego. Łącznie w konferencji brało udział ok. 100 osób. W skład delegacji naszej gminy weszła 13-osobowa grupa młodzieży oraz Sebastian Grajaszek – przewodniczący Komisji Edukacji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Pierwsza część to warsztaty o przeróżnej tematyce, od „Idealnego kandydata na Burmistrza”, poprzez „Dlaczego młodzież nie chce współpracować z rówieśnikami”, aż do „Oczekiwań społecznych”. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Warto zaznaczyć, że w warsztatach uczestniczyli zarówno młodzież, jak i dorośli. Kolejna część pierwszego dnia, to konferencja typu Open Space. Na czym ona polega? Na początku każdy może zaproponować temat, jaki go interesuje i wpisuje temat na tablicy. Jeżeli wszystkie „przestrzenie” są zajęte, to rozpoczynamy tury dyskusji. Każdy uczestnik wybiera sobie temat, który go interesuje i udaje się w wyznaczone miejsce. Po każdej turze zbierane są raporty powstałe w kolejnych przestrzeniach. Po zakończeniu wszystkich tur i końcowej dyskusji powstaje raport, który otrzymuje każdy uczestnik konferencji. Sposób prowadzenia konferencji wszystkim się  spodobał.

Uczestnicy nie tylko chętnie mówili o swoich pomysłach dotyczących m.in. współpracy młodzieży z radnymi i burmistrzami, ale również potrafili słuchać poglądów współrozmówców, co pozwoliło wypracować rzetelne i sensowne wnioski.

Wymiana zdań, a także przyjmowanie różnych punktów widzenia sprzyjało integracji oraz otwarciu się przed zebranymi.” – to opinia Justyny Witkowskiej (jednej z naszych przedstawicielek)

Następnie zaplanowany był wieczór kulturowy. Młodzież naszej gminy wspólnie przygotowała prezentację multimedialną, w której prezentowała walory gminy Jaworzyna Śląska. Znalazły się w niej m.in.: Muzeum Techniki (skansen), ZPS Karolina i żwirownia. Projekcję omawiały Agata Mikołajczyk i Justyna Witkowska.

Każda gmina mogła również przygotować swoje stoisko z materiałami promocyjnymi.

Kolejny dzień, to podsumowanie dnia wcześniejszego i dyskusja nad realizacją wniosków. Pełnomocnik Marszałka ds. polityki młodzieżowej przedstawił założenia do tworzonej strategii dolnośląskiej polityki młodzieżowej, młodzież dyskutowała nt. stworzenia forum dyskusyjnego rad młodzieżowych, zorganizowania cyklu spotkań promujących poszczególne gminy.

Zdaniem uczestników, konferencja była udana.

Napięty program nie pozwalał się nudzić. Pomimo niesprzyjającej pogody i niskich temperatur, wyjazd wspominam ciepło i jestem z niego w pełni zadowolona – mówi Justyna.

Podsumowując, udział gminy w całym projekcie należy uznać za udany. Mam nadzieję, że wymiana doświadczeń z innymi młodymi ludźmi zaprocentuje w przyszłości.

Na koniec opinia Agaty Mikołajczyk (jednej z uczestniczek):

Dzięki Stowarzyszeniu Semper Avanti młodzież z Dolnego Śląska została zmotywowania do przyjęcia postawy prospołecznej. Ogólna idea projektu została spełniona w 100% myślę, że wszystkie spotkania, konferencje i szkolenia zostaną wykorzystane przez Nas w najlepszy sposób. JEDNO JEST PEWNE-nie pójdą na marne.

Oto skład naszej delegacji:

Magdalena Kalicińska

Patryk Kończak

Natalia Sidorska

Agata Mikołajczyk

Justyna Pitura

Małgorzata Piórkowska

Alicja Wojtyczko

Adrianna Kaszubowska

Adriana Jajko

Justyna Witkowska

Maja Witkowska

Małgorzata Amiliańczyk

Michał Majborski

Opiekunem grupy był Sebastian Grajaszek.

One Response to Gmina przyjazna młodzieży

Dodaj komentarz