Kolejne stypendia

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska prowadzi program stypendialny „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”. Jest on przeznaczony dla zdolnej młodzieży, szczególnie dla tej pochodzącej z małych miejscowości naszego województwa. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród tegorocznych stypendystów są dwie osoby, które stale (bądź prawie stale:) ) współpracują z Młodzieżową Radą Miejską. Są to Joanna Cieślik i Karolina Kozakiewicz. Karolina została niedawno wybrana radną w wyborach do MRM. Gratulujemy bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że swoim zaangażowaniem będą dawały przykład innym, że można pogodzić pracę społeczną i nauką. Zainteresowanych odsyłamy na strony internetowe programu.

Dodaj komentarz