Kolejna akcja edukacyjna

Młodzieżowa Rada Miejska i Klub Młodzieżowy działający przy SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej są pomysłodawcami akcji edukacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Przy okazji ważnych świąt młodzież przygotowuje i rozdaje ulotki z podstawowymi informacjami na ten temat. Pierwsze wydane zostały w zeszłym roku. Na kolejną przyszedł czas przy okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Warto przeprowadzać takie akcje. Część mieszkańców okazuje zadowolenie z faktu, że to młodzi ludzie zajmują się takimi akcjami, przełamując w ten sposób panujący stereotyp. Wiele osób uważa, że młodzież zainteresowana jest tylko czasem obecnym i to, co wiąże się z naszą narodową historią nie jest dla niej istotne. Przeprowadzając taką akcję młodzi pokazują, że to nieprawda.

Treść ulotki:

W 1788 roku zebrał się w Warszawie sejm. Nazwano go Wielkim lub Czteroletnim, gdyż został rozwiązany dopiero w 1792 roku. Najważniejszą reformą uchwaloną przez Sejm Wielki była ustawa rządowa czyli konstytucja państwa.

Wiosną 1791 roku ukończono jej projekt, przygotowany przez króla i wtajemniczoną grupę osób (m.in. Kołłątaja). Żeby stał się prawem, musiał go zatwierdzić sejm. Kłopot polegał na tym, że zwolennicy konstytucji stanowili sejmową mniejszość. Aby uniknąć przegłosowania, uciekli się oni do podstępu. 3 maja 1791 roku w sali sejmowej znalazło się 182 posłów i senatorów (spośród około 500). W tych warunkach zmiana ustroju państwa była niezgodna z prawem, miała więc cechy zamachu stanu. Posłowie wraz z królem uważali jednak, że nie ma innej drogi ocalenia Rzeczypospolitej.

Ustawa rządowa zachowała podział państwa na Koronę i Litwę, zlikwidowała jednak odrębność niektórych instytucji państwowych. Wspólne były odtąd np. wojsko i skarb. Władzę ustawodawczą miał pełnić sejm „zawsze gotowy”, którego posłów wybierano by na dwa lata, a nie na sześć tygodni obrad. Zniesiono liberum veto i konfederacje. Wolną elekcję zastąpiono dziedziczeniem tronu. Władzę wykonawczą oddano Straży Praw, złożonej z króla, prymasa i pięciu ministrów. Zamożniejsi mieszkańcy miast otrzymali większość praw i przywilejów szlachty. Chłopi zostali przyjęci „pod opiekę prawa i rządu krajowego”. Konstytucja usuwała podstawowe wady ustroju Rzeczpospolitej, wprowadzała oświeceniowy trójpodział władzy, usprawniała działanie sejmu i rządu. Choć nie polepszała sytuacji chłopów (co było jej wadą), stanowiła dowód, że szlacheckie społeczeństwo umiało przeprowadzić nowoczesną przebudowę państwa. W Europie konstytucja wzbudziła zainteresowanie, podziw i …lęk.”