Skład MRM

PRZEWODNICZĄCA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Aleksandra Olszewska

 

WICEPRZEWODNICZĄCY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

Patrycja Sydor

  • Weronika Legendziewicz
  • Natalia Konopelska
  • Sandra Chwałek
  • Paulina Powązka
  • Paweł Wizner